Sesiwn yng Nghymru

Cyfrol o ysgrifau hwyliog ar y byd sesiynau gwerin yng Nghymru, gydag enw a nodiant alaw Gymreig yn bennawd i bob pennod. Llyfr unigryw ei naws gelfyddydol na chyhoeddwyd ei fath yn y Gymraeg o’r blaen.

Dyma farn rhai o’r adolygwyr:

Catrin Meirion ar Radio Cymru – YMA.

Gwyn Griffiths ar wefan Gwales:

“Y mae Sesiwn yng Nghymru – Cymry, Cwrw a Chân gan Huw Dylan Owen yn gampwaith o gyfrol, y gyfrol fwyaf diddorol a ddarllenais ers llawer dydd. Dyma sgrifennu byrlymus, cyffrous, gwybodus, brwdfrydig ac afieithus. Ychwanegwch at hynny sylwadau bachog a barn bendant ar wahanol agweddau’r byd canu gwerin, Cymru a Chymreictod gan ddyn ar dân dros ganu gwerin. Mae e hefyd o blaid cyflwyno canu gwerin yn y lle y dylid gwneud hynny – ymysg gwerin hwyliog y tafarnau.

Dyma arweinlyfr ardderchog i dafarnau sy’n croesawu sesiynwyr. Hefyd, ar gychwyn pob pennod fe geir alaw draddodiadol Gymreig, tua deugain ohonyn nhw i gyd – rhywbeth amhrisiadwy i grwpiau gwerin.

Mae hon yn gyfrol gyforiog o wybodaeth ddiddorol, o farddoniaeth ardderchog, y rhan fwyaf ohoni, rwy’n tybied, o waith yr awdur ei hun ac yn dangos dawn cynganeddwr medrus. Yn ogystal â hynny, mae’r bennod olaf yn ddarn ardderchog o lenyddiaeth bur. Fedra i ddim dweud mwy.”

O Feirion i Dreforys

Cyfuno traddodiadau roc, rap, gwerin a chynghanedd yn blethwaith unigryw Gymreig.

Ar hyd heol hudolus – am ennyd

      dymunaf eich tywys;

   o fro i fro dewch ar frys

   o Feirion i Dreforys.

O Feirion i Dreforys gan Huw Dylan ar gael i’w ffrydio neu ar CD drwy Bandcamp a siopau Cymraeg – nawr!

ADOLYGIADAU

O Feirion… …i Dreforys

“Dros y blynyddoedd bu ganddo droed mewn sawl gwersyll cerddorol, yn werin a roc.  Tybed nad yw’r bardd a’r cerddor dawnus hwn bellach wedi llwyddo i greu arddull newydd ac unigryw iddo ef ei hun?” – Arfon Gwilym (Cylchgrawn Barn – Mehefin 2021)

“If a pint of Guinness had a voice it might well sound like Huw Dylan Owen on this new album – velvety, dark and very sustaining… …[Cau’r Hen Le] Despite its aching feeling of threnody, of lament, it’s a lovely, lovely song, not least when the singer harmonises with himself, two baritone rivers conjoining… …Just as fellow poet and troubadour Twm Morys – who shares a similar voice and flair for versifying – often sings about hares, here Hyw Dylan Owen sings about the beloved bears of his childhood, now removed, now long gone. It’s a good upbeat ending to an album by a natural rover, taking folk music for a walk along new paths, full of beautiful turns and sudden, unexpected vistas.” – Jon Gower (Nation Cymru 13/6/21)

“Diddorol iawn!  13 o draciau amrywiol iawn.  Mae’n amlwg iawn o’r cychwyn cyntaf pa mor bwysig ydy geiriau yn fan hyn.  Mae Huw Dylan yn fardd o fri a waw! Mae ‘na eiriau bendigedig…   Ac am lais sydd ganddo fo.  Mae ganddo fo lais isel melfedaidd, bas.  Llais sy’n perthyn i’r tir rhywsut…   Mae’r amrywiaeth yn eithriadol…  Mae o wedi creu genre hollol newydd yn fan hyn.” – Ann Atkinson (Rhaglen Dewi Llwyd, Radio Cymru 18/7/2021)

“extraordinary debut album… heady mixture of familiar folk tunes interspersed with rock themes, hypnotic Welsh-language poetry, intonation & what he calls: ‘Rap traddodiadol’ – weird, wonderfully raw and very appealing.” – Mik Tems (Folk Wales 22/6/2021)

“Huw Dylan (not a Valleys tribute to his esteemed octogenarian namesake, but an enigmatic character all the same) effectively weaves Welsh poetry, songs, rap, and traditional folk themes to an accompaniment of rock guitars, traditional instruments and harmonies.Dylan’s vocal style and timbre perfectly compliments the material, and the choice of arrangements and accompaniments is eclectic, but fitting throughout.” – Rock n Reel Magazine RnR (Ian Taylor [RnR Vol.2 Issue.88] July August 2021)

“Albwm newydd gan Huw Dylan.  Mae o’n swnio fel Bob Delyn, neu’n Leonard Coheny” – Dyl Mei  (Radio Cymru ar Rhaglen Tudur Owen – 1/5/2021)

“Wow! Licio honna’n fawr iawn. Yn fawr iawn. Yr ail dro I mi wrando arni a mae hi’n well yr ail dro. Disgrifiad o lais fatha jam ar croissant neu fel menyn ar dôst. Neis ‘lly. Rhyw deimlad fel’na.” – Tudur Owen am Cau’r Hen Le (Radio Cymru ar Rhaglen Tudur Owen – 1/5/2021)

“Wedi mwynhau’n fawr.  Wedi ei chynhyrchu yn arbennig o dda. Mae’r wybodaeth sy’n rhan o’r pecyn yn wych. Ewch amdani! A mwynhewch y gwrando!” – Eurig Salisbury (Podlediad Clera Ebrilll 2021)

“Braf gweld y gynghanedd yn cael ei defnyddio mewn ffordd gyffrous!” – Aneirin Karadog (Podlediad Clera Ebrill 2021)

Geiriau’r cerddi/caneuon a Gwybodaeth am Alawon

Cyflafan

Mi welais saethu miloedd

Drwy Hollywood, a’r hwyl oedd

Gweled Indiaid yn gelain,

Miri im gweld marw’r rhain.

Cael mwynhau gweld gynnau gant

Diawlineb yn adloniant,

Gweld pen-plu yn llyfu’r llwch

A’i farw yn ddifyrwch.

Ias a gawn o weld hen sgwô

Ni welwn fam yn wylo

Na gweled loes a galar

Cherokee wedi colli câr.

Cael hwyl iawn gweld celanedd

Heb weld y boen, heb weld y bedd.

Ni y gwyn sydd ddynion gwâr,

Nhw ddi-enaid oedd anwar.

Gwelais heno’n ddigalon

Hen Sioux ar y sgrin yn sôn

Am hafau a dyddiau da

O’i adfyd mewn gwarchodfa.

Heno heb lwyth, heb ei wlad,

Yn brudd heb ei wareiddiad.

– Dafydd Wyn Jones

Uchder Cader Idris – Oferedd Treforys
Alawon Traddodiadol Cymreig a chwaraeir mewn sesiynau gwerin. Cyfrol: “250 Welsh Airs for a Shilling – Davidson’s musical miracles.”

Cau’r Hen Le

Wrth gloi y clwydi ar ddiwedd dydd

A’r machlud yno’n aros

Fe wyr mai hi yw’r olaf prudd

A’r terfyn ddaw’n rhy agos

Diffodd y golau a brwsio’r llawr

Run fath a’i mam o’i blaen

A chofio’n ol at ddyddiau’r wawr

A’r oesau’n ‘mestyn ymlaen.

Mae’n gwybod mai hi yw yr olaf

I gau y drws ynghlo

Dyma’r tro diwethaf i’w llais gael codi’r to

Ac wrth iddi gerdded at yfory

Sy’n edrych mor ddu a llwm

Mae’n deall mai hi oedd yr unig un

I sgwyddo baich mor drwm.

Ni chofir y chwerthin na’r canu nawr

Na’r hwyliau fu yno’n codi

Cymdeithas na all gofio’r wawr

A’r ysbryd wedi torri.

Atgofion braf blynyddoedd hir

Sy’n drwm dan ddigalondid

Rhy wan fu’r ymladd, dyna’r gwir –

Cau dyrnau yw cadernid.

Mae’n teimlo cywilydd, euogrwydd cras,

Croen gwydd ac iasau cryndod,

Y ddolen wnaeth fethu, methiant ei thras

Nid yw am i neb ei hadnabod.

Holai’ chymydog “lle fuest ti

a hithau’n ddydd mor braf?”

A’i chalon yn chwithig ni allai hi

Gyfaddef a’r hanes mor glaf.

Merch

Diwall yw’r dlos fach dawel, – un wylaidd

ei thad eilw’n angel,

Ei halaw’n ddi-daw, gwallt del,

Cernod a gwaedd mewn cornel.

Un waedd yw ei hwyrol weddi, – a’i gras

a dry’n sgrech cyn nosi;

Un rheg yw ei phader hi –

Enaid ag ofn rhieni.

Ei rhieni rydd ‘arweiniad’, – mam hallt

ei melltith a’i phwniad

a dwrn yn anrheg gan dad,

Curo ddengys eu cariad.

 braw daw y ‘cariad briwiau’ – a loes,

Ei chloi mewn cypyrddau

yn gas er y glas gleisiau

yn y gwyll a’r drws ar gau.

Yn y gwyll cenfydd hen gyllell – un fain

Finiog a daw dichell

I agor cnawd ei dagell,

Heb dad-gwae bydd bywyd gwell.

Heb aros, â gwae mae’n ymosod, – lladd

â llafn rydlyd barod;

Heb waedd tad yn peidio bod,

Undydd – diwedd plentyndod.

Diwedd a neb yn deall, – un weddw

gyhoeddus, ond cibddall;

Un amddifad o dad dall,

A diwedd plentyn diwall.

Awyren Bapur

 thithau’n llyfn a glân a hardd

Yn rhwym i drefn disgyrchiant

Cymeraf ennyd i’th godi di

Ar adain llawn gogoniant.

Mwytho’n gain a thylunio crin

A phlygu craidd dy hanfod

Bysedd deheuig am dy ganol di

A glynu gyda ‘nhafod.

Ehed i’r gwynt â d’enaid fry

Wyt frau, cei orffwys fory.

Ar awel braf cei esgyn rhwydd

 gwefr wrth frig entrychion

A throelli yno gerllaw y nef

Ysbrydol fydd d’orwelion.

Rhy fyr yw einioes dalen frau

Rhy hawdd yw rhwyg a malu

Ehed pob cyfle ddaw i’th ran

Cei orffwys pan ddaw yfory.

Ehed i’r gwynt â d’enaid fry

Wyt frau, cei orffwys fory.

Ehed i’r gwynt ar aden rydd

Ar lif a gwres yr awel

Ar wynt cei ffoi rhyw ddydd

Wyt frau, cei orffwys yn dawel.

Mudo

Yn ufudd, rhywsut mae’n cofio – y nyth

Fu’n hin haf cyn mudo

Adref; rhaid yw’r ailgrwydro,

Daw’r gwŷs â brys ‘nôl i’w bro.

Broydd hyfryd ddeil i hudo’i – haden,

Rhaid gadael Soweto

A thrist yw cymryd ei thro

I roi hwyl a ffarwelio.

Ffarwel maith cyn dechrau teithio – esgyn

A phesgi wrth fentro

Yn haid ar fin alltudio,

Llu’n canu ar wifr o’u co’.

Fe gwyd, o’r wifr lle bu’r clwydo yn res,

Ar wib heb betruso

Â’u racet am Foroco,

I dir yr haul aiff ar dro.

Daw’r haul a’i hin i’w blino – a’i horiau

Drwy’r Sahara’n brifo

Yn boeth, mae’n anobeithio

Er deddf ei greddf uwch y gro.

A’i greddf disynnwyr diwyro – i Ffrainc

Aiff ar ras llawn cyffro

Yn fuan, a’i hadfywio

Wna’r traeth, at Gymru y tro.

O bell, yng Nghymru caiff bwyllo – ond twyll

Yw gwneud tŷ dan fondo

A chael hoe, nid dyma’i chlo

Â’i natur ufudd eto…

Cregennan

Alaw draddodiadol ddysgais o’r sesiynau.  Cofnodir yr alaw yn y gyfrol Sesiwn yng Nghymru sydd ar werth YMA.

Llwydwyll Gwareiddiad Llydaw

Yn bendrwm yn ei chwman – ym Min Mor

Ym Mhen March, hen wreigan

Mor hen a’r mor ei hunan

Werthai lês wrth y lan.

Yn ei gweillen ‘roedd gallu – ei llinach,

Deall hen ei theulu;

Hithau’r un fath a’r hyn fu

Yn gweu hanes a gwenu.

Aeth cur i’r plethau cywrain, – hir waedu

Aeth i’r brodwaith mirain,

A’r llaw a bwythai’r lliain

Yn llunio cof mewn llun cain.

Hen wraig drist ar greigiau draw – yn gwarchod

Wrth ei gorchwyl distaw;

Awen ei llwyth yn ei llaw,

Llwydwyll gwareiddiad Llydaw.

Gerallt Lloyd Owen

Gwenllian

(Sempringham 27-8-2020)

Wedi’n Llyw rhaid oedd dwyn y lleiaf,

Ein bwrw, a bwrw y buraf

Yn ei chrud, rhaid oedd dwyn y fwynaf,

Ein gwanu, a gwanu y gwanaf,

Dwyn ein hil, a dwyn ei haf – heb gysur

A dwyn natur y diniweitiaf.

Gorchuddia Fi!

Pan dwi’n sych dwi angen dy ddagrau

I’m dyfrio pan nad oes glaw,

Pan dwi’n oer dwi angen dy heulwen

A’i wenau i gydio’n fy llaw.

Gyda’r gwyll dwi angen dy lusern

I oleuo y llwybr llwm,

Yn y ddawns dwi angen dy rhythm

I’m cynnal a churiad dy ddrwm.

Cer allan a hel myrdd betalau

Yr ardd yn holl liwiau yr haf,

Cadw nhw’n grin tan yr hydref

I greu cwrlid o bersawr braf.

GORCHUDDIA FI!

Yn y gwanwyn dwi angen dy hydref

I liwio prydferthwch ar fyd.

Mae fy ngorffennol i angen d’yfory

A’th ledrith yn gweu swyn ar fy hyd.

Cer allan a hel myrdd betalau

Yr ardd yn holl liwiau yr haf,

Cadw nhw’n grin tan yr hydref

I greu cwrlid o bersawr braf.

GORCHUDDIA FI! COFLEIDIA FI! CARA FI! GORCHUDDIA FI!

Ymdaith Dolgellau

Alaw draddodiadol, gyfansoddwyd gan John Williams o’r Abermo, a ddysgais mewn sesiynau ac sydd i’w gael yng nghasgliad Mary Richards, Darowen, a olygwyd gan Robin Huw Bowen ac sydd ar werth YMA.

Llwybrau

Hen rodle oriau rhadlon – ei harddwch

A gerddais yn gyson,

Un hwiangerdd a gwerddon

Ar ei hyd oedd Wtra’r Fron.

Ei hyd yn y cof redaf – yn ddedwydd,

Yn ddi-hid i’r eithaf,

Popeth fel ddoe ddiwethaf

A phob dydd yn ddydd o haf.

I ddesg fy nyddiau ysgol – ac arswyd

Y gwersi beunyddiol

Caf symud drwy daith hudol,

Af i hen haf adre ’n ôl.

Haf glasoed o naddu coedyn – rhwygo

O’r rhygwellt pob hedyn

A hela blodau melyn,

Canu cân o chwiban chwyn.

Yn hoenus cael chwibanu – alaw nwyf,

Chwilio nyth sy’n celu,

A gwên cofio hen fro gu,

Yn nefoedd heb fyth dyfu.

Nefoedd nas gallaf anghofio – mor fyw

Ac mor fwyn yw’r atgo’,

Yn wenau’n ifanc yno…

Rhai cain yw llwybrau y co’.

Anebrwydd yr ymlwybraf – yma ’nawr

A minnau’n hen, fy ngaeaf

Yn brudd, ond daw coffa braf…

Am rhyw hyd yn chwim rhodiaf.

Eirth

Pan oeddwn i yn blentyn mi ‘roeddwn i’n ofalus

Wrth gerdded hyd y stryd

Wrth gerdded pan yn ifanc osgoi llwyth o graciau

Wrth gerdded hyd y stryd

Rhag ofn i’r eirth ein gweld ni

Mae nhw wedi mynd a’r eirth i gyd,

Mae nhw wedi mynd a f’eirth bach i.

Wrth gamu ar y pafin ceisio osgoi llwyth o graciau

Wrth gerdded hyd y stryd

Neidio hyd y palmant rhag ofn gweld eirth yn deffro

Wrth gerdded hyd y stryd

Rhag ofn i’r eirth ein gweld ni.

Ond wrth imi dyfu fyny newidiodd y bygythiad

Wrth gerdded hyd y stryd

Dwi’n drist ac yn hiraethu ac am i’r eirth ddychwelyd

Wrth gerdded hyd y stryd

Ond wna nhw fyth ddychwelyd…

Recordiad byw o ŵyl Tyrfe Tawe yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, 2006

Cilmeri 2015

Poni welwch chwi hynt y gwynt a’r glaw?
Poni welwch chwi’r deri’n ymdaraw?

Nid oedd y tywydd yn ffafriol o gwbl eleni gyda’r gwynt a’r glaw’n hyrddio drwy’r coed ac yn ddychrynllyd ddrycinog.

Er hynny, daeth dros gant a hanner i Cilmeri i gofio ac i ystyried yr her i’r dyfodol eleni.

Yn y bore aeth criw o thua 45 i Eglwys Llanynis i wrando, canu, a myfyrio.  Dyna i chi beth yw profiad ysbrydol a rhyfeddol.  Mae’n wahanol bob blwyddyn, ond deil yr awyrgylch yn wastad.  Yr unig drueni yw nad yw’r person plwy yn gallu siarad llawer o Gymraeg ac, felly, dim ond ambell i air o Gymraeg a geir ganddo cyn iddo fynd rhagddo i siarad mewn Lladin a Saesneg.

Bu cryn chwerthin ymysg rhai wrth i bregeth y bore ystyried bywyd “Llywelyn Fawr”!  Ond eto, roedd yn brofiad gwerth chweil.

Ar ôl cinio yn y dafarn a sgwrs gyda’r hwn a’r llall arweiniwyd yr osgordd ar orymdaith gan Fand Cambria drwy’r gwlychwynt at y maen ym mhendraw’r pentref.  Rhoddwyd areithiau penigamp gan yr aelod cynulliad lleol (Rhyddfrydwr!) – William Powell – ac araith ardderchog gan Jamie Bevan (Cymdeithas yr Iaith) lle bu’n tanio ac yn ymfalchio yng nghamp ei dad i ddysgu’r Gymraeg mor llwyddiannus.  Gwych hefyd oedd pibau Jacob.

Er y tywydd erchyll a phawb yn wlyb at y croen roedd pob eiliad werth y drafferth.

Dychwelodd pawb at y dafarn a chynhesrwydd peint a sesiwn werin.  Yno roedd Gareth Westacott ar y ffidil, Rhian Bebb ar yr acordion, Hefin Jones ar y bouzouki, Geraint Roberts ar y chwibanoglau a minau ar y banjo.  Datblygodd yn sesiwn ganu gyda Calfin ac Iwan o Lanfihangel yr Arth a Thalgarreg yn arwain gyda Catrin Rowlands.

Unig drueni’r diwrnod oedd gorfod ei throi hi, drwy’r glaw, yn ol dros y mynyddoedd tua’r deheubarth.

Sesiwn Werin Tŷ Tawe Rhagfyr 2015

Mae sesiynau gwerin y dafarn newydd yn Nhŷ Tawe yn ddifyr.  Mae nhw’n wahanol.  Pam?  Dwn im, ond mae nhw.  Mae’r awyrgylch yn wahanol a’r hwyliau’n anoddach i’w codi.  Ond pan mae nhw’n codi…

Telyn deires, cantorion, ffidil, gitar, banjo, mandolin, iwcalili, chwibanoglau a chanu mawr!  Do, mi fu’n noson fach dda – digon o ganu carolau hefyd a sawl jig a rîl wyllt.

Bu cyri yn y Vojon yn gyntaf yn hwb i’r enaid, deffro’r gweflau a chynhyrfu’r corff.  Bu’n rhaid wedyn wrth ambell beint o ‘deep slade dark’ o fragdy Abertawe i gadw’r sychdwr draw.

Ni fu’n noson hwyr, digon o ddim nid yw dda.

Telsa Gwynne (1969 – 2015)

Telsa Gwynne (1969 – 2015)

I gystudd fe ddaeth gosteg – rhoi heddwch
A rhyddid i geindeg;
I ni, er melltith annheg
Ei hud ddeil i ehedeg.

Wedi salwch hir bu ergyd drom o golli Telsa ddoe. Ni fu’n fwriad gen i erioed i sgwennu teyrngedau ar y blog hwn a gobeithio na fydd raid gwneud hynny eto am amser hir, ond weithiau does dim dewis.

Dywedodd cyfaill wrthyf am Gwglo ei henw bore yma i gael gweld yr holl deyrngedau Saesneg a gyfansoddwyd a gwneuthum hynny. Mae’r Trydarfyd, Gweplyfr a’r blogiau yn llawn negeseuon a chofiannau, i’r fath raddau fel ei fod yn syndod o’r mwyaf i mi. Achos, i mi gael esbonio, er fy mod yn ei hadnabod yn weddol dda, ni sylweddolais erioed ei bod mor adnabyddus ar draws sawl maes o amgylch y byd. Yn wir, o ddarllen y blogs:

Gwglais! Chwiliais! Darllenais dri,
Nid hon a ddisgrifir yw fy Nhelsa i.

Felly rheidrwydd yw colbio’r allweddell hwn i goffau a dathlu cyfraniad Telsa Gwynne i Gymru a’r Gymraeg.

Roedd Telsa yn ymfalchïo yn ei gwreiddiau. Rhannwyd y gwreiddiau hynny yn ganghennau o’r Hen Ogledd ac o Gymru. Byddai’n ymweld â’i theulu yn ardal Newcastle ambell dro ac yn dychwelyd i Dŷ Tawe gyda photeli medd o Lindisfarne er mwyn i gerddorion y sesiwn werin gael blasu beth oedd yr hen Frythoniaid yn ei yfed! Ond o ddewis, daeth Telsa i fyw i Abertawe i hyfforddi a gweithio fel nyrs ac ymsefydlu yma yn ei Chymru hi. Dysgodd Alan (ei gŵr) a hithau Gymraeg ac aeth Telsa ymlaen i wneud gradd Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd hi newydd gychwyn ar ddoethuriaeth yn Academi Hywel Teifi pan gyrhaeddodd yr aflwydd a’i gorfodi i roi’r gorau iddi.

Gwirionodd Telsa ar y Gymraeg a’r pethau Cymreig. Telsa oedd un o brif weinyddion y bar yn sesiynau gwerin Tŷ Tawe am flynyddoedd maith, hi oedd un o brif wirfoddolwyr Caffi Clonc fore Sadwrn Tŷ Tawe, a bu’n aelod o bwyllgor rheoli Menter Iaith Abertawe am flynyddoedd. Bu ei chyfraniad yn enfawr ac mae’r golled yn enbyd. Wrth gyrraedd y caffi yn Nhŷ Tawe ar fore Sadwrn, neu wrth gyrraedd gig neu sesiwn werin roedd gwên, sgwrs rwydd a diwylliedig yn disgwyl unrhyw un. Cofiaf yn iawn am ei gofid wrth roi cymorth cyntaf i Mirain (4 oed) wedi iddi wasgu ei bys yng nghornel drws yn Nhŷ Tawe.

Awgrymais rhyw dro y dylai gael ei thalu am redeg y bar mor ddiffwdan o fis i fis, ond ei hymateb oedd ei bod wedi derbyn gymaint o fudd oddi wrth Tŷ Tawe wrth ddysgu’r Gymraeg ar hyd y blynyddoedd ac o gael cyfeillion Cymraeg yno, ei bod yn teimlo mai ad-dalu yn unig a wnâi. Gwrthododd unrhyw daliad yn bendant.

Roedd ei chwmni yn ddifyr bob amser. Gwirionai ar farddoniaeth Gymraeg a Saesneg. Ymhyfrydai ei bod wedi canfod hen gywyddau maswedd nad oedd rhyw ddarlithwyr ym Mhrifysgol Abertawe eisiau eu trafod a byddai yn ceisio eu trafod â hwy cyn amled a phosib! Mwynhâi wrando ar feirdd yn adrodd eu gwaith ac roedd yn hoff iawn o grwpiau gwerin-pync ymhob iaith. Byddai wedi bod wrth ei bodd gyda’r treigliad o’i henw a wneuthum uchod er efallai y byddai’n fy ngheryddu’n ysgafn am y peth.

Rhoddodd sawl un ohonom ar ben ffordd yn y byd cyfrifiadurol ac roedd ei blog Cymraeg gystal pob tamaid a’r memrwn Saesneg y bu’n ei gadw hefyd. Bu’n ein hannog i ystyried defnyddio systemau cyfrifiadurol tu hwnt i Microsoft ac Apple (rhywbeth nad yw’n anghyffredin erbyn hyn), ond mewn gwirionedd roedd ei chefndir yn y maes hwnnw yn guddiedig i’r rhan fwyaf ohonom. Gwyddom, wrth reswm, am ei gallu rhyfeddol gyda chyfrifiaduron a datblygu meddalwedd, ond nid oedd yn destun trafod rhyngom. Ac felly, rhyfeddach fyth im yw darllen negeseuon pobl ar y we heddiw yn talu teyrngedau o bob cornel o’r byd.

Bu’r cyfnod o waeledd yn hir, ond parhaodd ei gwenau. Bu’r profiad o ymweld â Telsa a hithau’n sâl yn un cymysg. Profiad o rwystredigaeth bod rhywun mor annwyl, egwyddorol a hwyliog yn gorfod dioddef, ond profiad hyfryd hefyd o gael trin a thrafod y byd a’i bethau. Celodd ei phoen rhagom gymaint ag oedd hynny’n bosibl. Dywedodd wrthyf bod y pethau dibwys wedi mynd yn angof iddi a’i bod am ganolbwyntio ar y pethau pwysig. Y pethau hynny pan yn sgwrsio gyda mi oedd byd natur, adar, blodau, barddoniaeth, canu (gyda gitâr), y ‘pethau’ Cymraeg, ac hanes ei theulu. Ar un achlysur roedd cyfaill arall iddi wedi galw heibio ac wedi rhoi cregyn o lan y môr Abertawe iddi’n anrheg gan nad oedd Telsa erbyn hynny’n gallu mynd at y traeth. Yno y buom am orig yn gwrando ar seiniau rhyfeddol llanw a thrai mewn cragen.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at Alan a’r teulu agos i gyd.

Ymweld

Clyw’n llef yr hydref oer hyn – er yr haul
Teimlwn rew diderfyn
A gwae o golli Telsa Gwynne.

 gwendid fe es yn gyndyn – i’w gweld
Es ag ofn meidrolyn,
Gwiw awr fu â Telsa Gwynne.

Hoff orig i ganu offeryn – fu
Yn fwyn ar ddydd gwrthun,
Hael ei sgwrs oedd Telsa Gwynne.

Drwy awr dreng adroddodd englyn – a’i hwyl
Yn parhau i’m dilyn.
Loes gudd oedd loes Telsa Gwynne.

Er yn dawel yn ei gwely’n dioddef,
Hud ei hedd drwy ddeigryn
A gwefr ddaeth gan Telsa Gwynne.

Yn dirion gwelsom aderyn yr haf
A holl rin blodeuyn.
Ni welais gur Telsa Gwynne.

Gwylio heb weled gelyn – yn hwyliog
Heb wylo na dychryn,
Mwynhau gwenau Telsa Gwynne.

Yr eigion glywsom mewn cregyn – tonnau
Fel tannau hen delyn
Yn gain, alaw Telsa Gwynne.

Ond yn dyner dychwel deryn – a daw
I dir wefr blaguryn
Llon o gofio’n Telsa Gwynne.

Calan Gaeaf

Nid pawb sydd a’r amynedd, na’r arddeliad, i drefnu noson Calan Gaeaf oddi wrth yr heip Seisnig-Americanaidd, ac felly mae’n diolch yn fawr i Tracey a Geraint am drefnu noson o hwyl yn y ganolfan sgowtiaid uwchben Ystalyfera.

Mewn lleoliad hyfryd bu coelcerth fawr, canu, tysen bôb a chaws a ffa, danteithion melys, casgen o gwrw (cyfraniad gan Gareth Rees) a sesiwn werin gyda thwmpath anffurfiol yn ychwanegu at yr achlysur.

Noson braf iawn.  Do, mi wisgais fwgwd a bu cryn ganu a llymeitian rhwng y pymtheg ar ugain a ddaeth.

Byddai’n braf gweld yr un peth yn digwydd yn flynyddol.

Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe 2015

Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe 2015?  Sut aeth hi?  Os oes rhaid gofyn – lle’r oeddech chi?

Af i ddim ati i sgwennu am bob dim ddigwyddodd, dim ond sôn am fy uchafbwyntiau i o’r penwythnos:

Roedd René Griffiths yn hwyl ac yn mwynhau’r perfformiad – bydd angen ei wahodd yn ôl yn sicr.  Aeth y sesiwn werin yn hwyrach ar y nos Wener yn dda, digon o gerddorion, digon o gwrw, a phawb mewn hwyliau canu.  Joio!  🙂

Ar y dydd Sadwrn, wrth i’r casgenni gael eu gwagio’n araf, bu Bryn Fôn wrthi yn gyntaf.  Er nad ydw i’n ffan mawr, mae’n bwysig nodi pa mor safonol ydyw yn fyw.  Set acwstig oedd hwn ganddo ac roedd yn broffesiynol a gwych.

Rhan gorau’r Welsh Whisperer oedd Ceidwad y Beudy – os na chlywoch chi hon – ewch i’w weld!

Mae Lowri Evans wedi canu ymhob un Tyrfe Tawe o’r dechrau un (tua 13 gŵyl erbyn hyn) a tydi hi byth yn siomi.  Llais swynol hyfryd a’r acen hyfrytaf un.

Sonia i ddim am y rygbi na’r pel-droed (colli’r gem, er llwyddo!), ond daeth Yucatan i’r noson a’u hanthemau gwych a’u sain yn treiddio drwy’r lle.  Ai Yucatan yw grŵp gorau Cymru ar hyn o bryd?  Dwi’n credu eu bod ben ag ysgwydd uwchlaw sawl un arall sy’n derbyn llawer iawn mwy o sylw.

Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe 2015 – yr uchafbwyntiau.

Sesiwn Tŷ Tawe Medi 2015

Roedd hon yn un o’r nosweithiau mawr hynny na all aros yn y cof yn hwy nag ychydig ddyddiau!  Yno roedd cerddorion lu yn canu’r delyn deires, pibau, chwibanoglau, acordionau, mandolinau, gitarau, iwcaliliau, a ffidlau a do, bu’r alawon yn hedfan am sbelan go lew.  Yn ychwanegol i hyn oll roedd tair casgen o gwrw ac erbyn diwedd y noson roedd y dair yn sych!  Cwrw 3 Cliffs Gold (Cwmni Bragu Abertawe), Gower Power (Bragwyr Y Gŵyr), a Digger’s Gold (Bragdy Grey Trees, Aberdâr).  Roedd y tri yn flasus tu hwnt!  Ac i’w hyfed cafwyd gwydrau newydd Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe!  Hyfryd!

gwydrauRoedd cerddorion ardderchog ymysg y cwmni arferol.  Dan Morris yn gwefreiddio fel ag y mae bob amser:

Erbyn diwedd y noson roedd yr awyrgylch, y cwrw, a’r gerddoriaeth wedi datblygu’n ddigon i ambell un i roi unawd:

geraintAc yna, i ganol y noson urddasol hon daeth y pibau i bibo fel côr o’r ochr draw:

PibauFe welir yn y llun uchod bod 4 pibydd yn ormod!  Brith iawn yn wir!

Roedd dechrau’r noson yn gyfle i gyflwyno’r llyfr, Sesiwn yng Nghymru i Abertawe a gobeithio yn wir y gwnaeth y nifer dda o bobl ddaeth draw fwynau’r noson a’r hwyl.  Diolch i bawb am ei gwneud yn sesiwn i’w chofio, gan gynnwys Heledd a Llinos a roddodd i ni eu fersiwn hwythau o gân hyfryd Huw M – Seddi Gwag.

Noson fendigedig.  Mae’n bosib y daw sawl fideo arall i’r fei cyn bo hir…

Tafwyl

Aeth yr haf heibio a daeth mis Medi i’n paratoi ar gyfer yr hydref a’r marwolaeth amryliw.  Sdim byd gwell na noson aeafol i fwynhau pleserau cynnes dynolryw!

Ond cyn iddo ddiflanu o’n cof rhaid sôn rhyw ychydig am brofiad arall ges i eleni.  Euthum i Tafwyl am y tro cyntaf, a dyna beth oedd profiad.  Roedd dros 34,000 o bobl yn yr ŵyl yng Nghastell Caerdydd dros ddeuddydd ac roedd hon yn teimlo fel gŵyl go iawn, yn rhyw Reading Festival mini neu gyffelyb a’r cyfan yn Gymraeg.  Oedd, roedd tua 90% o’r bobl glywais i’n siarad ar y maes yn siarad Cymraeg hefyd!  Hyfryd.  Roedd y pnawn/nos Sadwrn yn fendigedig.  Cyfle i gael ymlacio gyda pheint yn yr haul tra’n gwylio/gwrando ar Yws Gwynedd, Swnami, Huw M, Gareth Bonello ac ati.  Siwrne fer at y stondinau lu a gwario amser ag arian wrth fwynhau.  Da iawn Menter Caerdydd – gwych!

Wrth gyrraedd, ac o ddiddordeb i gerddor gwerin, roedd hyn yn eich disgwyl:

Bendigedig!  Criw ifanc yn dangos y ffordd yn wych.  Roeddwn MOR falch i mi fynd, os taw dim ond i weld a mwynhau y rhain yn unig!  Ardderchog!

Diolch am drefnu griw Caerdydd.  Byddaf yno eto’r flwyddyn nesaf.

Hamddena

Bu diwedd Awst yn gyfnod prysur o hamddena caled.  Anodd yw gorfod mynd i fwynhau!  🙂

Yn ystod y cyfnod hwn bu sawl profiad ac aml i gyfnod hwyliog.  Dyma rai ohonynt.

Bu’r gwyliau yn gyfnod o deithio o Amsterdam i Cologne i Frwsel, Waterloo ac yna Paris.  Yno yn Paris ar y Metro cefais gyfle i fwynhau’r gŵr hwn yn mynd drwy’i bethau.  Mae gen i Ffrangeg safon Lefel A (neu felly oedd hi, ond mae’n gwaethygu gyda diffyg ymarfer), ond cefais drafferth mawr deall hwn.  Cefais wybod bod rapwyr Marseille a Paris yn defnyddio rhyw iaith Greolaidd newydd sydd yn llawn verlan Ffrengig wedi ei gymysgu gydag Arabeg.  Ta waeth am hynny, roedd e’n ysgubol.

Nid rapio’n unig fu hanes y daith hon.  Bu’n rhaid wrth ymweliad â’r Acoustic Music Company yn Brighton i gael mwynhau cwmni ambell i fandolin ryfeddol.  Yn y fan hyn mae 4 wal sydd yn gyffelyb i hon:

Acoustic Music Company

Roedd mandolinau gwych o bob math yno.  Y mwyafrif helaeth o gyfandir yr Amerig a’r prisiau yn ddychrynllyd braidd. Cefais y profiad hyfryd o ganu mandolin oedd yn werth dros £17k!  Ac oedd, roedd hi’n swnio’n grêt.  Yno hefyd roedd un fandolin fach hyfryd las gan Rigel (yngenir yn yr un modd a’r enw bachgen Nigel).  Fe’i gwelir yn fan HYN, y fandolin gyntaf ar y ddalen – ac mae’n las!  O Mam Bach!  Sôn am offeryn hyfryd i’w chwarae!  Y sain yn hollol fendigedig a’r offeryn yn teimlo’n iawn ac yn edrych yn wych.  Trueni na fyddai gen i ddwy fil a hanner i’w sbario!

Lle rhyfedd yw’r Acoustic Music Company.  Mae’n go debyg na fyddai’r rhan fwyaf o bobl sy’n cerdded heibio fawr callach ei fod yn bodoli.  Mae gitarau go fendigedig yno hefyd, ond nid oedd amser i wario’n edrych ar y rheiny.

ACM Brighton

Bu cyfle da am gwrw neu ddau ar fy nheithiau hefyd.  Nid yw enw da y Belgiaid am gwrw yn un gwirion a daeth cyfle i fwynhau sawl math gwahanol gyda fy nghyfaill, Chris sydd yn byw yn Waterloo.  Roedd hwn yn un o’r goreuon:

Mynach

A chyda’r cwrw daeth platiad o giwbiau o gaws gyda dips mwstard a phupur hallt.  Hyfryd iawn dros ben.  Rhywbeth i gynhesu’r galon.

Ni chefais lyfu fy nghlwyfau’n hir yn ôl yng Nghymru.  Roedd gŵyl gwrw Abertawe dros y penwythnos a bu’n rhaid ymweld â honno gyda hogia ni.  Dean, Paul, a’r Eos.  Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod yn gyflym ddatblygu blas am gwrw chwerw (chwerw go iawn) gyda hopys cryf.  Mae Cwrw Celt o Gaerffili yn unigryw, blasys a da.  Joio!20150829_174923

Awn yn ôl cyn bo hir at sesinau gwerin yr hydref.  Wyt ti’n barod?