Sesiwn yng Nghymru

Cyfrol o ysgrifau hwyliog ar y byd sesiynau gwerin yng Nghymru, gydag enw a nodiant alaw Gymreig yn bennawd i bob pennod. Llyfr unigryw ei naws gelfyddydol na chyhoeddwyd ei fath yn y Gymraeg o’r blaen.

Dyma farn rhai o’r adolygwyr:

Catrin Meirion ar Radio Cymru – YMA.

Gwyn Griffiths ar wefan Gwales:

“Y mae Sesiwn yng Nghymru – Cymry, Cwrw a Chân gan Huw Dylan Owen yn gampwaith o gyfrol, y gyfrol fwyaf diddorol a ddarllenais ers llawer dydd. Dyma sgrifennu byrlymus, cyffrous, gwybodus, brwdfrydig ac afieithus. Ychwanegwch at hynny sylwadau bachog a barn bendant ar wahanol agweddau’r byd canu gwerin, Cymru a Chymreictod gan ddyn ar dân dros ganu gwerin. Mae e hefyd o blaid cyflwyno canu gwerin yn y lle y dylid gwneud hynny – ymysg gwerin hwyliog y tafarnau.

Dyma arweinlyfr ardderchog i dafarnau sy’n croesawu sesiynwyr. Hefyd, ar gychwyn pob pennod fe geir alaw draddodiadol Gymreig, tua deugain ohonyn nhw i gyd – rhywbeth amhrisiadwy i grwpiau gwerin.

Mae hon yn gyfrol gyforiog o wybodaeth ddiddorol, o farddoniaeth ardderchog, y rhan fwyaf ohoni, rwy’n tybied, o waith yr awdur ei hun ac yn dangos dawn cynganeddwr medrus. Yn ogystal â hynny, mae’r bennod olaf yn ddarn ardderchog o lenyddiaeth bur. Fedra i ddim dweud mwy.”

O Feirion i Dreforys

Cyfuno traddodiadau roc, rap, gwerin a chynghanedd yn blethwaith unigryw Gymreig.

Ar hyd heol hudolus – am ennyd

      dymunaf eich tywys;

   o fro i fro dewch ar frys

   o Feirion i Dreforys.

O Feirion i Dreforys gan Huw Dylan ar gael i’w ffrydio neu ar CD drwy Bandcamp a siopau Cymraeg – nawr!

ADOLYGIADAU

O Feirion… …i Dreforys

“Dros y blynyddoedd bu ganddo droed mewn sawl gwersyll cerddorol, yn werin a roc.  Tybed nad yw’r bardd a’r cerddor dawnus hwn bellach wedi llwyddo i greu arddull newydd ac unigryw iddo ef ei hun?” – Arfon Gwilym (Cylchgrawn Barn – Mehefin 2021)

“If a pint of Guinness had a voice it might well sound like Huw Dylan Owen on this new album – velvety, dark and very sustaining… …[Cau’r Hen Le] Despite its aching feeling of threnody, of lament, it’s a lovely, lovely song, not least when the singer harmonises with himself, two baritone rivers conjoining… …Just as fellow poet and troubadour Twm Morys – who shares a similar voice and flair for versifying – often sings about hares, here Hyw Dylan Owen sings about the beloved bears of his childhood, now removed, now long gone. It’s a good upbeat ending to an album by a natural rover, taking folk music for a walk along new paths, full of beautiful turns and sudden, unexpected vistas.” – Jon Gower (Nation Cymru 13/6/21)

“Diddorol iawn!  13 o draciau amrywiol iawn.  Mae’n amlwg iawn o’r cychwyn cyntaf pa mor bwysig ydy geiriau yn fan hyn.  Mae Huw Dylan yn fardd o fri a waw! Mae ‘na eiriau bendigedig…   Ac am lais sydd ganddo fo.  Mae ganddo fo lais isel melfedaidd, bas.  Llais sy’n perthyn i’r tir rhywsut…   Mae’r amrywiaeth yn eithriadol…  Mae o wedi creu genre hollol newydd yn fan hyn.” – Ann Atkinson (Rhaglen Dewi Llwyd, Radio Cymru 18/7/2021)

“extraordinary debut album… heady mixture of familiar folk tunes interspersed with rock themes, hypnotic Welsh-language poetry, intonation & what he calls: ‘Rap traddodiadol’ – weird, wonderfully raw and very appealing.” – Mik Tems (Folk Wales 22/6/2021)

“Huw Dylan (not a Valleys tribute to his esteemed octogenarian namesake, but an enigmatic character all the same) effectively weaves Welsh poetry, songs, rap, and traditional folk themes to an accompaniment of rock guitars, traditional instruments and harmonies.Dylan’s vocal style and timbre perfectly compliments the material, and the choice of arrangements and accompaniments is eclectic, but fitting throughout.” – Rock n Reel Magazine RnR (Ian Taylor [RnR Vol.2 Issue.88] July August 2021)

“Albwm newydd gan Huw Dylan.  Mae o’n swnio fel Bob Delyn, neu’n Leonard Coheny” – Dyl Mei  (Radio Cymru ar Rhaglen Tudur Owen – 1/5/2021)

“Wow! Licio honna’n fawr iawn. Yn fawr iawn. Yr ail dro I mi wrando arni a mae hi’n well yr ail dro. Disgrifiad o lais fatha jam ar croissant neu fel menyn ar dôst. Neis ‘lly. Rhyw deimlad fel’na.” – Tudur Owen am Cau’r Hen Le (Radio Cymru ar Rhaglen Tudur Owen – 1/5/2021)

“Wedi mwynhau’n fawr.  Wedi ei chynhyrchu yn arbennig o dda. Mae’r wybodaeth sy’n rhan o’r pecyn yn wych. Ewch amdani! A mwynhewch y gwrando!” – Eurig Salisbury (Podlediad Clera Ebrilll 2021)

“Braf gweld y gynghanedd yn cael ei defnyddio mewn ffordd gyffrous!” – Aneirin Karadog (Podlediad Clera Ebrill 2021)

Geiriau’r cerddi/caneuon a Gwybodaeth am Alawon

Cyflafan

Mi welais saethu miloedd

Drwy Hollywood, a’r hwyl oedd

Gweled Indiaid yn gelain,

Miri im gweld marw’r rhain.

Cael mwynhau gweld gynnau gant

Diawlineb yn adloniant,

Gweld pen-plu yn llyfu’r llwch

A’i farw yn ddifyrwch.

Ias a gawn o weld hen sgwô

Ni welwn fam yn wylo

Na gweled loes a galar

Cherokee wedi colli câr.

Cael hwyl iawn gweld celanedd

Heb weld y boen, heb weld y bedd.

Ni y gwyn sydd ddynion gwâr,

Nhw ddi-enaid oedd anwar.

Gwelais heno’n ddigalon

Hen Sioux ar y sgrin yn sôn

Am hafau a dyddiau da

O’i adfyd mewn gwarchodfa.

Heno heb lwyth, heb ei wlad,

Yn brudd heb ei wareiddiad.

– Dafydd Wyn Jones

Uchder Cader Idris – Oferedd Treforys
Alawon Traddodiadol Cymreig a chwaraeir mewn sesiynau gwerin. Cyfrol: “250 Welsh Airs for a Shilling – Davidson’s musical miracles.”

Cau’r Hen Le

Wrth gloi y clwydi ar ddiwedd dydd

A’r machlud yno’n aros

Fe wyr mai hi yw’r olaf prudd

A’r terfyn ddaw’n rhy agos

Diffodd y golau a brwsio’r llawr

Run fath a’i mam o’i blaen

A chofio’n ol at ddyddiau’r wawr

A’r oesau’n ‘mestyn ymlaen.

Mae’n gwybod mai hi yw yr olaf

I gau y drws ynghlo

Dyma’r tro diwethaf i’w llais gael codi’r to

Ac wrth iddi gerdded at yfory

Sy’n edrych mor ddu a llwm

Mae’n deall mai hi oedd yr unig un

I sgwyddo baich mor drwm.

Ni chofir y chwerthin na’r canu nawr

Na’r hwyliau fu yno’n codi

Cymdeithas na all gofio’r wawr

A’r ysbryd wedi torri.

Atgofion braf blynyddoedd hir

Sy’n drwm dan ddigalondid

Rhy wan fu’r ymladd, dyna’r gwir –

Cau dyrnau yw cadernid.

Mae’n teimlo cywilydd, euogrwydd cras,

Croen gwydd ac iasau cryndod,

Y ddolen wnaeth fethu, methiant ei thras

Nid yw am i neb ei hadnabod.

Holai’ chymydog “lle fuest ti

a hithau’n ddydd mor braf?”

A’i chalon yn chwithig ni allai hi

Gyfaddef a’r hanes mor glaf.

Merch

Diwall yw’r dlos fach dawel, – un wylaidd

ei thad eilw’n angel,

Ei halaw’n ddi-daw, gwallt del,

Cernod a gwaedd mewn cornel.

Un waedd yw ei hwyrol weddi, – a’i gras

a dry’n sgrech cyn nosi;

Un rheg yw ei phader hi –

Enaid ag ofn rhieni.

Ei rhieni rydd ‘arweiniad’, – mam hallt

ei melltith a’i phwniad

a dwrn yn anrheg gan dad,

Curo ddengys eu cariad.

 braw daw y ‘cariad briwiau’ – a loes,

Ei chloi mewn cypyrddau

yn gas er y glas gleisiau

yn y gwyll a’r drws ar gau.

Yn y gwyll cenfydd hen gyllell – un fain

Finiog a daw dichell

I agor cnawd ei dagell,

Heb dad-gwae bydd bywyd gwell.

Heb aros, â gwae mae’n ymosod, – lladd

â llafn rydlyd barod;

Heb waedd tad yn peidio bod,

Undydd – diwedd plentyndod.

Diwedd a neb yn deall, – un weddw

gyhoeddus, ond cibddall;

Un amddifad o dad dall,

A diwedd plentyn diwall.

Awyren Bapur

 thithau’n llyfn a glân a hardd

Yn rhwym i drefn disgyrchiant

Cymeraf ennyd i’th godi di

Ar adain llawn gogoniant.

Mwytho’n gain a thylunio crin

A phlygu craidd dy hanfod

Bysedd deheuig am dy ganol di

A glynu gyda ‘nhafod.

Ehed i’r gwynt â d’enaid fry

Wyt frau, cei orffwys fory.

Ar awel braf cei esgyn rhwydd

 gwefr wrth frig entrychion

A throelli yno gerllaw y nef

Ysbrydol fydd d’orwelion.

Rhy fyr yw einioes dalen frau

Rhy hawdd yw rhwyg a malu

Ehed pob cyfle ddaw i’th ran

Cei orffwys pan ddaw yfory.

Ehed i’r gwynt â d’enaid fry

Wyt frau, cei orffwys fory.

Ehed i’r gwynt ar aden rydd

Ar lif a gwres yr awel

Ar wynt cei ffoi rhyw ddydd

Wyt frau, cei orffwys yn dawel.

Mudo

Yn ufudd, rhywsut mae’n cofio – y nyth

Fu’n hin haf cyn mudo

Adref; rhaid yw’r ailgrwydro,

Daw’r gwŷs â brys ‘nôl i’w bro.

Broydd hyfryd ddeil i hudo’i – haden,

Rhaid gadael Soweto

A thrist yw cymryd ei thro

I roi hwyl a ffarwelio.

Ffarwel maith cyn dechrau teithio – esgyn

A phesgi wrth fentro

Yn haid ar fin alltudio,

Llu’n canu ar wifr o’u co’.

Fe gwyd, o’r wifr lle bu’r clwydo yn res,

Ar wib heb betruso

Â’u racet am Foroco,

I dir yr haul aiff ar dro.

Daw’r haul a’i hin i’w blino – a’i horiau

Drwy’r Sahara’n brifo

Yn boeth, mae’n anobeithio

Er deddf ei greddf uwch y gro.

A’i greddf disynnwyr diwyro – i Ffrainc

Aiff ar ras llawn cyffro

Yn fuan, a’i hadfywio

Wna’r traeth, at Gymru y tro.

O bell, yng Nghymru caiff bwyllo – ond twyll

Yw gwneud tŷ dan fondo

A chael hoe, nid dyma’i chlo

Â’i natur ufudd eto…

Cregennan

Alaw draddodiadol ddysgais o’r sesiynau.  Cofnodir yr alaw yn y gyfrol Sesiwn yng Nghymru sydd ar werth YMA.

Llwydwyll Gwareiddiad Llydaw

Yn bendrwm yn ei chwman – ym Min Mor

Ym Mhen March, hen wreigan

Mor hen a’r mor ei hunan

Werthai lês wrth y lan.

Yn ei gweillen ‘roedd gallu – ei llinach,

Deall hen ei theulu;

Hithau’r un fath a’r hyn fu

Yn gweu hanes a gwenu.

Aeth cur i’r plethau cywrain, – hir waedu

Aeth i’r brodwaith mirain,

A’r llaw a bwythai’r lliain

Yn llunio cof mewn llun cain.

Hen wraig drist ar greigiau draw – yn gwarchod

Wrth ei gorchwyl distaw;

Awen ei llwyth yn ei llaw,

Llwydwyll gwareiddiad Llydaw.

Gerallt Lloyd Owen

Gwenllian

(Sempringham 27-8-2020)

Wedi’n Llyw rhaid oedd dwyn y lleiaf,

Ein bwrw, a bwrw y buraf

Yn ei chrud, rhaid oedd dwyn y fwynaf,

Ein gwanu, a gwanu y gwanaf,

Dwyn ein hil, a dwyn ei haf – heb gysur

A dwyn natur y diniweitiaf.

Gorchuddia Fi!

Pan dwi’n sych dwi angen dy ddagrau

I’m dyfrio pan nad oes glaw,

Pan dwi’n oer dwi angen dy heulwen

A’i wenau i gydio’n fy llaw.

Gyda’r gwyll dwi angen dy lusern

I oleuo y llwybr llwm,

Yn y ddawns dwi angen dy rhythm

I’m cynnal a churiad dy ddrwm.

Cer allan a hel myrdd betalau

Yr ardd yn holl liwiau yr haf,

Cadw nhw’n grin tan yr hydref

I greu cwrlid o bersawr braf.

GORCHUDDIA FI!

Yn y gwanwyn dwi angen dy hydref

I liwio prydferthwch ar fyd.

Mae fy ngorffennol i angen d’yfory

A’th ledrith yn gweu swyn ar fy hyd.

Cer allan a hel myrdd betalau

Yr ardd yn holl liwiau yr haf,

Cadw nhw’n grin tan yr hydref

I greu cwrlid o bersawr braf.

GORCHUDDIA FI! COFLEIDIA FI! CARA FI! GORCHUDDIA FI!

Ymdaith Dolgellau

Alaw draddodiadol, gyfansoddwyd gan John Williams o’r Abermo, a ddysgais mewn sesiynau ac sydd i’w gael yng nghasgliad Mary Richards, Darowen, a olygwyd gan Robin Huw Bowen ac sydd ar werth YMA.

Llwybrau

Hen rodle oriau rhadlon – ei harddwch

A gerddais yn gyson,

Un hwiangerdd a gwerddon

Ar ei hyd oedd Wtra’r Fron.

Ei hyd yn y cof redaf – yn ddedwydd,

Yn ddi-hid i’r eithaf,

Popeth fel ddoe ddiwethaf

A phob dydd yn ddydd o haf.

I ddesg fy nyddiau ysgol – ac arswyd

Y gwersi beunyddiol

Caf symud drwy daith hudol,

Af i hen haf adre ’n ôl.

Haf glasoed o naddu coedyn – rhwygo

O’r rhygwellt pob hedyn

A hela blodau melyn,

Canu cân o chwiban chwyn.

Yn hoenus cael chwibanu – alaw nwyf,

Chwilio nyth sy’n celu,

A gwên cofio hen fro gu,

Yn nefoedd heb fyth dyfu.

Nefoedd nas gallaf anghofio – mor fyw

Ac mor fwyn yw’r atgo’,

Yn wenau’n ifanc yno…

Rhai cain yw llwybrau y co’.

Anebrwydd yr ymlwybraf – yma ’nawr

A minnau’n hen, fy ngaeaf

Yn brudd, ond daw coffa braf…

Am rhyw hyd yn chwim rhodiaf.

Eirth

Pan oeddwn i yn blentyn mi ‘roeddwn i’n ofalus

Wrth gerdded hyd y stryd

Wrth gerdded pan yn ifanc osgoi llwyth o graciau

Wrth gerdded hyd y stryd

Rhag ofn i’r eirth ein gweld ni

Mae nhw wedi mynd a’r eirth i gyd,

Mae nhw wedi mynd a f’eirth bach i.

Wrth gamu ar y pafin ceisio osgoi llwyth o graciau

Wrth gerdded hyd y stryd

Neidio hyd y palmant rhag ofn gweld eirth yn deffro

Wrth gerdded hyd y stryd

Rhag ofn i’r eirth ein gweld ni.

Ond wrth imi dyfu fyny newidiodd y bygythiad

Wrth gerdded hyd y stryd

Dwi’n drist ac yn hiraethu ac am i’r eirth ddychwelyd

Wrth gerdded hyd y stryd

Ond wna nhw fyth ddychwelyd…

Recordiad byw o ŵyl Tyrfe Tawe yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, 2006

Ghazalaw yn Abertawe

Oes yna fyd gwerin i gael i rhywun sy’n ymddiddori yn ardal Abertawe? Wel, a derbyn fy mod wedi teithio unwaith tu hwnt i ffiniau 5 milltir o’r tŷ (i Ddolgellau) bu’r bythefnos ddiwethaf yn bleser o fwynhau Martyn Joseph, Cylch Canu 2, Dick Gaughan, Tecwyn Ifan, sesiwn werin Calan Gaeaf a’r twmpath anffurfiol, sesiwn werin nos Wener sydd i ddod, a heno mae Ghazalaw a Kizzy Crawford yn y Taliesin! Owfyrcil efallai!

image

Daeth ymhell dros gant a hanner i wrando ar Kizzy Crawford


yn y Taliesin. Mae ganddi steil gwylaidd, addfwyn hyfryd tra’n swyno gyda’i cherddoriaeth unigryw. Set dwyieithog oedd hon gydag ychydig yn ormod o Saesneg yn fy marn i. Ond set hyfryd a dwi’n falch iawn o fod wedi cael ei mwynhau heno.

Adolygiad onest nawr felly o Ghazalaw. Doeddwn i ddim eisiau hoffi Ghazalaw. Mae’r syniad o blethu cerddoriaeth Gymraeg ac Wrdaidd yn un ymhonus braidd yn fy nhyb i ac roeddwn i’n wir ddisgwyl cael fy siomi. Ond…

Gwrandewais ar wefan Ghazalaw cyn mynd i’r cyngerdd (gan taw dyna ydoedd) a sylweddoli bod y cyfan yn gweithio yn asiad perffaith ryfeddol. Sut allai hynny fod?

Roedd seiniau’r cyfan yn fyw yn aeddfed fwyn. Ni sylwais erioed o’r blaen ar dynerwch hyfryd lleisiau cantorion India. Bu’r cyfan yn isalaw i fwytai i mi cyn hyn. Bydd angen rhoi mwy o wrandawiad o hyn ymlaen.

Gydag harmoniwm, tabla, telyn (Georgia Ruth), ffidil (a seiniau’r dwyrain yn diferu ohoni), dwy gitâr a lleisiau cynganeddol cyfareddol gwych roedd y cyfanwaith yn trawsnewid y felan nos Sul i fod yn orig ddiddan i godi calon.  Nid canu caneuon o’r naill ddiwylliant a’r llall yn eu tro wnaethpwyd, ond cymysgu caneuon o’r ddau diwylliannol i greu caneuon newydd. Os na chawsoch y cyfle i wrando a gwylio yn fyw fe golloch gyfle. Os y daw’r cyfle i’ch rhan rhyw dro, ewch.

Un awgrym – gan fod Georgia Ruth yn bresennol, trueni na chafwyd cyfle i gael un gân unigol ganddi hi, i ychwanegu at y noson.

Bu’n rhaid prynu twtddisg wrth gwrs ac edrychaf ymlaen i fwynhau y cwlwm tyn hwn ymhellach dros y misoedd ddaw.  Pwy feddyliai y byddwn wedi mwynhau set ddwyieithog cymaint! Melys moes mwy…

Tecs a Dick

A minnau yn digwydd bod yn y Gogledd ddoe, cyd-ddigwyddiad pleserus dros ben oedd bod Dick Gaughan yn canu yn Nhŷ Siamas neithiwr gyda chefnogaeth gan neb llai na Tecwyn Ifan.

Nawr te, dwi’n dipyn o ffan o Tecwyn Ifan a bu’r athrylith Dick Gaughan yn ddylanwad mawr arna i ambell ddegawd yn ôl, felly dyma fentro draw i’r hen Neuadd Idris, prynu peint o Gwrw Cader, ac eistedd yn ôl i ymlacio a mwynhau.  Criw bychan oedd yno, pump ar ugain efallai, ond roedd yr awyrgylch a grewyd gan y ddau hyn yn llenwi’r lle.

Tecs yn gyntaf, felly.  Mae caneuon, llais, barddoniaeth a sgwrs Tecwyn Ifan yn hudol.  Eisteddais yno’n gwrando ac yn gwirioni.  Fyddwn i ddim yn ei alw’n ŵr carismataidd ar lwyfan, ond eto, yn ei gân mae ganddo rhywbeth sy’n denu ac sydd yn gallu creu ias yn well na neb arall.  Mae’n hawdd anghofio hefyd gystal gitarydd ydyw.  Dwi’n amau y byddai ef ei hun yn gwawdio’r fath ddatganiad, ond eisteddais yno yn mwynhau ei gerddoriaeth.

Yng nghanol y set canodd Gwaed ar yr Eira Gwyn a cefais f’atgoffa pa mor wych ydyw.  Aeth cryndod i lawr yr asgwrn cefn wrth glywed, unwaith eto, Gwaed y gwŷr ar yr eira gwyn…

Yna daeth tro Dick Gaughan ac roedd Dick hefyd yn wefreiddiol.  Mae ganddo ddawn dweud (er mor anodd yw deall yr acen Albanaidd ar adegau) ac mi wnes i fwynhau ei rantio gwleidyddol/hanesyddol.  Er enghraifft, dyfynodd yr undebwr llafur Gwyddelig, Jim Larkin, a ddywedodd “The great only look great because we are on our knees”.  Mae gitâr Dick Gaughan hefyd yn ardderchog, ond efallai bod y sbarc wedi mynd gyda’r blynyddoedd a’r llais yn dechrau dirywio?  Dwn im, ond er hynny roeddwn wrth fy mod ac wedi cael cryn fwynhad.

Ar ddiwedd y noson cefais gyfle i dynnu llun o ddau arwr – profiad!

20151105_220749

Braf iawn oedd cael sgwrs gyda chyfeillion Dolgellau.  Alun Owen (Bontddu) yn llawn hwyliau ac Ywain Myfyr arweiniodd fi at ‘Gwin Dylanwad‘ ac yna i’r Torrent.

Ni fum o’r blaen yn Gwin Dylanwad (ers iddynt symud o Dylanwad Da), ond roedd croeso Llinos a Dylan yn ardderchog a cefais fraint o gael gweld y selar hen a thô isel, y waliau pren ganrifoedd oed, a’r ystafelloedd hen a hyfryd ar y lloriau uwch.  Lle rhyfeddol a phobl ryfeddol.  Cafwyd cwrw da (Brenin Enlli – Cwrw Llŷn) yno ac mae’n siwr y caf gyfle i fwynhau yno eto yn fuan.

Heddiw ces orig ddiddan – o wenau
A gwinoedd, rhof fawlgan
Yn glod i hardd windy glân
A hwyl Llinos a Dylan.

Y Torrent oedd y dafarn nesaf.  Hen dafarn hyfryd sydd wedi adfywio drwyddi yn ddiweddar.  Yno roedd cwrw Bragdy Conwy, California, yn flasus a’r cwmni yn ddiddan.  Hel atgofion gyda Myfyr am ddyddiau Gwerinos.  Cytuno ar gynlluniau a phrosiectau newydd (!) a hynny mewn awyrgylch uniaith Gymraeg.  Oedd, yn rhyfeddol o adnabod y Dolgellau cyfoes, roedd pob un wan jac yn y dafarn yn siarad Cymraeg a’r awyrgylch yn hynod hyfryd.

Dolgellau ar nos Iau ym mis Tachwedd.

Calan Gaeaf

Nid pawb sydd a’r amynedd, na’r arddeliad, i drefnu noson Calan Gaeaf oddi wrth yr heip Seisnig-Americanaidd, ac felly mae’n diolch yn fawr i Tracey a Geraint am drefnu noson o hwyl yn y ganolfan sgowtiaid uwchben Ystalyfera.

Mewn lleoliad hyfryd bu coelcerth fawr, canu, tysen bôb a chaws a ffa, danteithion melys, casgen o gwrw (cyfraniad gan Gareth Rees) a sesiwn werin gyda thwmpath anffurfiol yn ychwanegu at yr achlysur.

Noson braf iawn.  Do, mi wisgais fwgwd a bu cryn ganu a llymeitian rhwng y pymtheg ar ugain a ddaeth.

Byddai’n braf gweld yr un peth yn digwydd yn flynyddol.

Martyn Joseph

Mae’r Saeson yn sôn am ‘guilty pleasures’ ac mae Martyn Joseph yn un o’r rheiny i mi!

Nid yw’n ffitio i mewn i’r ddelwedd o gerddor dwi’n ei hoffi fel rheol, mae’n llawer rhy lân a chywir.  Ond wir i chi, mae Martyn Joseph yn rhoi ias i lawr meingefn ac yn haeddu pob broliant posibl.

Heno, ym Mhontardawe, clywsom y caneuon Swansea, Cardiff Bay, Dic Penderyn, a Proud Valley Boy, ymysg eraill.  Noson arall i’w thrysori yng nghwmni canwr gwerin Cymreig.

Bu cyd-ganu ar adegau ac ambell i chwerthiniad iach.  Diolch Martyn.

Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe 2015

Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe 2015?  Sut aeth hi?  Os oes rhaid gofyn – lle’r oeddech chi?

Af i ddim ati i sgwennu am bob dim ddigwyddodd, dim ond sôn am fy uchafbwyntiau i o’r penwythnos:

Roedd René Griffiths yn hwyl ac yn mwynhau’r perfformiad – bydd angen ei wahodd yn ôl yn sicr.  Aeth y sesiwn werin yn hwyrach ar y nos Wener yn dda, digon o gerddorion, digon o gwrw, a phawb mewn hwyliau canu.  Joio!  🙂

Ar y dydd Sadwrn, wrth i’r casgenni gael eu gwagio’n araf, bu Bryn Fôn wrthi yn gyntaf.  Er nad ydw i’n ffan mawr, mae’n bwysig nodi pa mor safonol ydyw yn fyw.  Set acwstig oedd hwn ganddo ac roedd yn broffesiynol a gwych.

Rhan gorau’r Welsh Whisperer oedd Ceidwad y Beudy – os na chlywoch chi hon – ewch i’w weld!

Mae Lowri Evans wedi canu ymhob un Tyrfe Tawe o’r dechrau un (tua 13 gŵyl erbyn hyn) a tydi hi byth yn siomi.  Llais swynol hyfryd a’r acen hyfrytaf un.

Sonia i ddim am y rygbi na’r pel-droed (colli’r gem, er llwyddo!), ond daeth Yucatan i’r noson a’u hanthemau gwych a’u sain yn treiddio drwy’r lle.  Ai Yucatan yw grŵp gorau Cymru ar hyn o bryd?  Dwi’n credu eu bod ben ag ysgwydd uwchlaw sawl un arall sy’n derbyn llawer iawn mwy o sylw.

Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe 2015 – yr uchafbwyntiau.

Sesiwn Tŷ Tawe Medi 2015

Roedd hon yn un o’r nosweithiau mawr hynny na all aros yn y cof yn hwy nag ychydig ddyddiau!  Yno roedd cerddorion lu yn canu’r delyn deires, pibau, chwibanoglau, acordionau, mandolinau, gitarau, iwcaliliau, a ffidlau a do, bu’r alawon yn hedfan am sbelan go lew.  Yn ychwanegol i hyn oll roedd tair casgen o gwrw ac erbyn diwedd y noson roedd y dair yn sych!  Cwrw 3 Cliffs Gold (Cwmni Bragu Abertawe), Gower Power (Bragwyr Y Gŵyr), a Digger’s Gold (Bragdy Grey Trees, Aberdâr).  Roedd y tri yn flasus tu hwnt!  Ac i’w hyfed cafwyd gwydrau newydd Cyrfe Mawr Tyrfe Tawe!  Hyfryd!

gwydrauRoedd cerddorion ardderchog ymysg y cwmni arferol.  Dan Morris yn gwefreiddio fel ag y mae bob amser:

Erbyn diwedd y noson roedd yr awyrgylch, y cwrw, a’r gerddoriaeth wedi datblygu’n ddigon i ambell un i roi unawd:

geraintAc yna, i ganol y noson urddasol hon daeth y pibau i bibo fel côr o’r ochr draw:

PibauFe welir yn y llun uchod bod 4 pibydd yn ormod!  Brith iawn yn wir!

Roedd dechrau’r noson yn gyfle i gyflwyno’r llyfr, Sesiwn yng Nghymru i Abertawe a gobeithio yn wir y gwnaeth y nifer dda o bobl ddaeth draw fwynau’r noson a’r hwyl.  Diolch i bawb am ei gwneud yn sesiwn i’w chofio, gan gynnwys Heledd a Llinos a roddodd i ni eu fersiwn hwythau o gân hyfryd Huw M – Seddi Gwag.

Noson fendigedig.  Mae’n bosib y daw sawl fideo arall i’r fei cyn bo hir…

Tŷ Tawe, Abertawe 14 Awst 2015

Bu Gareth Rees a John Davies yn arwain criw i greu bar newydd ar lawr gwaelod Tŷ Tawe ers rhai wythnosau ac er nad yw’n barod go iawn eto, roedd hwn yn gyfle ardderchog i ystyried addasrwydd y lle ar gyfer sesiwn werin.

Gosodwyd bar newydd pren, casgen gwrw tu ôl iddi, silffoedd pren a phren ar hyd y waliau, yn ogystal â haenau newydd o baent i sicrhau awyrgylch mwy werinol tafarn. Yno mae bwrdd dartiau hefyd a chyn bo hir bydd dodrefn newydd hefyd.

I’r awyrgylch newydd arbennig hwn daeth cerddorion i fwynhau a thaflu alawon i’r awyr gan adael iddynt hedfan fry. Daeth criw da ynghyd o gerddorion a gwrandawyr i lenwi’r dafarn. Sara, Geraint, Jacob, John, Caradog, Aneirin, Eos, Nuw, Michal, a minnau. Daeth Eleri Gwilym o’r Sgeti hefyd a chanu cân neu ddwy yn hyfryd, er nad oedd yn arddull draddodiadol werinol efallai.

Yna bu alawon ar aden a chaneuon yn morio’n donnog gyda’r criw cyfan yn ymuno. A chafwyd tawelwch persain ar gyfer canu sych Eos Hirwaun a chanu gwyllt ar adegau eraill.

Roedd y cwrw yn wych, cwrw 3 Cliffs Bay gan Gwmni Bragu Abertawe.

Noson ardderchog. Bydd y dafarn newydd hon yn gaffaeliad! 🙂

Telynor